Jordvält vibrering, vältning av vägar

Vägvältning med jordvält