P.g.a. av det ökade kostnadstrycket blir vi tvungna att höja våra priser mellan 5,5 - 15,2%

Prishöjningen träder ikraft 01.03.2022

 

Separat hyra för sopkärl uppbärs av bostadsbolag.

140/240L 1,00€ / månad

360L 2,50€ / månad

660L 3,50€ / månad