Tillföljd av ökade kostnader för fakturering och postning blir vi tvungna att debitera enligt följande.

 

Pappersfakturor åt konsumenter 4,00 €/faktura

E-faktura åt konsumenter 0,00 €/faktura

 

Pappersfakturor åt företag 4,00 €/faktura

E-faktura åt företag 2,50 €/faktura