Slambrunnstömning, stockningar och vatten i källaren är några exempel på när hushåll anlitar våra tjänster. Brunnstömningar utföres normalt som automat tömning, dvs. att man beställer regelbunden tömning som vi sköter om utan att kunden behöver ha bekymmer i. Vilket även blir förmånligare, enklare och miljövänligare när körningen kan optimeras för att undvika tomkörningar.

HZY-800

Industrier betjänar vi även vid alla typer av saneringsbehov som kräver vakuumsugning.

Flyttning av större mängder flytande material är ej heller några problem, släp samt flera bytesflaktankar finns att tillgå för att matcha Ert behov.