Vi transporterar allt som går att lasta i containers. t.ex. fasta bränslen, avfall, spannmål, gödsel, potatis, salt och jordmaterial mm.

Komprimator lass