Våra arbetsmaskiner med diverse utrustning

Hjullastare

  • Sopaggregat
  • Snöblad
  • Snölastningsskopa
  • Planeringsskopa
  • Högtippandeskopa

Grävmaskiner

  • Rivningsverktyg
  • Skopor
  • Engcon

Vält

  • 14tons vält
  • Täthets mätinstrument med printer för att dokumentera uppnåt resultat